Післядипломна освіта

Післядипломна освіта молодших спеціалістів із медичною освітою у фаховому медико-фармацевтичному коледжі  Полтавського державного медичного університету розпочала свою діяльність у 2019 році.

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, чинного законодавства МОН України, МОЗ України, Статуту Полтавського державного медичного університету та інших нормативних документів.

Метою післядипломного навчання в фаховому медико-фармацевтичному коледжі ПДМУ є вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок та інших компетентностей на основі здобутої раніше освіти за певним освітнім рівнем.

Основні завдання роботи:

1.Задоволення потреб закладів охорони здоров'я, установ та організацій Полтави та Полтавської області в підвищенні кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.Забезпечення оперативного оволодіння сучасними досягненнями медичної науки і практики.

3.Участь у проведенні моніторингу для визначення потреб та перспектив післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною освітою в Полтавській області.

Заняття зі слухачами проводяться провідними фахівцями практичної охорони здоров’я та науково – педагогічними працівниками фахового медико-фармацевтичного коледжу на базах коледжу, закладів охорони здоров'я міста за різними формами і технологіями навчання.

Освітній процес забезпечується сучасною аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою.

Упродовж циклів удосконалення формується тісне співробітництво з Асоціацією медичних сестер Полтавської області.

Головним напрямком цієї співпраці стало проведення загальних семінарів із метою вивчення і розповсюдження передового досвіду роботи медичних сестер Полтавської області.