Виховна робота

Виховна робота  фахового медико-фармацевтичного коледжу Полтавського державного медичного університету організована у відповідності до Конституції України, Законів України «Про Вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Концепції національно-патріотичного виховання громадян України та формування української політичної нації», наказу МОН України  від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації  виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», наказу Міністерства охорони здоров’я України № 687 від 27.11.2008 року «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», Статуту Полтавського державного медичного університету та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України, плану виховної роботи ПДМУ.

Основними напрямами виховного процесу є військово-патріотичне, громадянське, превентивне, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне виховання та сприяння творчому розвитку особистості, які спонукають до розкриття здібностей і талантів студентів.

Система виховної роботи коледжу покликана допомогти здобувачам освіти стати гідними громадянами України, лідерами у суспільстві, професіоналами у своїй справі, які матимуть змогу аналітично мислити, з легкістю вирішувати проблеми, швидко адаптуватися до новітніх вимог та будуть відкриті для інновацій у своїй діяльності.