Медичне відділення

МЕДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Медичне відділення провадить підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за освітньо-професійними програмами Сестринська справа, спеціальність 223 Медсестринство (термін навчання на основі базової загальної середньої освіти 4 роки, на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки)  та Стоматологія ортопедична, спеціальність 221 Стоматологія (термін навчання на основі базової загальної середньої освіти 3 роки, на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки).

Освітньо-професійна програма – Сестринська справа
Спеціальність – 223 Медсестринство
Галузь знань – 22 Охорона здоров'я
Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр
Професійна кваліфікація – сестра медична

Професія сестри медичної – це покликання, мистецтво служіння людям, а білий халат – своєрідна візитівка, що відображає духовну чистоту та відроджує у пацієнта надію на допомогу, а іноді й на спасіння.

Опанувавши освітньо-професійну програму Сестринська справа, фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: сестра медична і може займати первинні посади за ДК 003:2010 (зі змінами):

 • сестра медична,
 • сестра медична з дієтичного харчування,
 • сестра медична з косметичних процедур,
 • сестра медична з лікувальної фізкультури,
 • сестра медична з масажу, 
 • сестра медична з фізіотерапії,
 • сестра медична з функціональної діагностики,
 • сестра медична зі стоматології,
 • сестра медична милосердя,
 • сестра медична операційна, 
 • сестра медична патронажна,
 • сестра медична поліклініки,
 • сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги,
 • сестра медична стаціонару,
 • сестра медична-анестезист,  
 • статистик медичний.

Для реалізації освітнього процесу функціонують аудиторії (оснащені мультимедійними проекторами), навчальні кімнати та лабораторії, тренінгові, симуляційні центри, комп’ютерні класи.

Базами практик є заклади охорони здоров'я міста Полтава: комунальне підприємство "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради", комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім.М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради", комунальне підприємство "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради", комунальне підприємство "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради", комунальне підприємство "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер" та ін.

Гордістю відділення є наші випускники: президент асоціації медичних сестер Полтавської області, головний позаштатний спеціаліст з паліативної та хоспісної допомоги Департаменту охорони здоров’я Полтавської області державної адміністрації, заступник головного лікаря з медсестринства КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради", бакалавр медицини – Людмила Самолеліс; голова Обласної ради медичних сестер, заступник головного лікаря з медсестринства КП "Полтавська обласна клінічна лікарня ім.М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради", бакалавром медицини – Ольга Сидоренко.

Випускники освітньо-професійної програми Сестринська справа мають можливість продовжити навчання за освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я.

Робота медичного  відділення спрямована на підготовку сучасного висококваліфікованого фахівця та виховання творчої, креативної молоді, якій жити і творити на благо медичної галузі України.

Запрошуємо здобути професію доброти й милосердя!


Освітньо-професійна програма - Стоматологія ортопедична
Спеціальність - 221 Стоматологія,
Галузь знань - 22 Охорона здоров'я
Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр
Професійна кваліфікація – технік зубний

Технік зубний - фахівець, який займається виготовленням різних видів зубних протезів та підготовлений для роботи в зуботехнічних лабораторіях стоматологічних клінік. Він володіє глибокими теоретичними та професійними знаннями, практичними навичками, постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. 

Технік зубний – це не просто помічник стоматолога-ортопеда, це – колега, співавтор у творчих пошуках. Його знання - це матеріальне втілення задумів лікаря. Він надає стоматологічну, ортопедичну допомогу населенню, готуючи різні види коронок, штифтові зуби, мостовидні конструкції, протези, пластинки та інші ортопедичні і ортодонтичні конструкції. Процес виготовлення зубних протезів вимагає ювелірної роботи, зацікавленості в найкращому її результаті, постійного вивчення новітніх досягнень зубного протезування та їх практичного застосування. Якість діяльності техніка зубного повинна бути дуже високою, адже пацієнт фізично відчуває кожну його помилку або недбалість. Для справжнього майстра важливі такі якості, як охайність, точність рухів, хороший окомір, чуйний дотик. Фахівець повинен постійно усвідомлювати, що він працює для людей, що результати його праці приносять людям радість і чарівну посмішку.

 

Навчатися за освітньо-професійною програмою Стоматологія ортопедична дуже престижно. Професійні дисципліни викладають доценти, кандидати медичних наук – досвідчені викладачі та лікарі-практики.  Здобувачі освіти у постійному пошуку нових знань: вивчають техніку виготовлення сучасних металокерамічних протезів, ортодонтичних апаратів, бюгельних протезів, щелепно-лицевих конструкцій. Виробнича та переддипломна практики студентів проходять на базах КУ "Полтавський обласний центр стоматології стоматологічна клінічна поліклініка", Стоматологічного центру, на профільних кафедрах університету, приватних зуботехнічних лабораторіях стоматологічних клінік.

 

Ми пишаємося нашими випускниками: викладачами коледжу: к.мед.н. Скубієм І.В., Скубій О.М., Пивоваром Ю.А.

Випускники освітньо-професійної програми Стоматологія ортопедична по закінченню навчання та отриманні освітньої кваліфікації – технік зубний мають можливість продовжити навчання за освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти та здобути кваліфікацію лікаря.

Ваша наполеглива праця і наш досвід - Ваш успіх!


221 «Dentistry»

The form of training - full-time.
Term of training is 2 years on the basis of complete general secondary education.
A dental technician is a specialist who deals with the laboratory stages of making dentures.
Students of the college study the technique of manufacturing modern metal-ceramic dentures, orthodontic devices, clasp prostheses, maxillofacial structures.

The work practice takes place at the modernly equipped bases of specialized departments of Academy and at the best private dental laboratories of the city.
A dental technician is not just an assistant to an orthopedic dentist, it's a colleague, a co-author in creative search.

223 «Nursing»

The form of training - full-time
Term of training is 3 years on the basis of complete general secondary education.
Nursing is the art of helping a patient to keep up his health throughout his life.
The educational process in the college is organized according to new methods and modern needs.

To provide practical training at the department there are pre-clinical practice rooms, Classes equipped with phantoms and models. The professionally oriented subjects are also studied at the departments of the Academy. The practices take place at the best medical and preventive treatment institutions of the city.

Ласкаво запрошуємо на навчання в одному з кращих коледжів України!