Інформація про коледж

Світова громадськість у всі часи надавала морально-етичному фактору в медицині та фармації великого значення. Видатні представники медичної та фармацевтичної професії завжди наголошували на збереженні життя та охороні здоровя людини, на гуманній сутності медицини, вимагали милосердя, чесного і самовідданого виконання медиками та фармацевтами своїх професійних обов’язків згідно з покликанням і совістю. Важко уявити в сучасному суспільстві людину, яка б ніколи не зверталась за допомогою до медика чи фармацевта.

Відомий філософ Авіцена говорив, що медик повинен мати очі сокола, руки дівчини і серце лева. Саме такими якостями повинні бути наділені люди, які у виборі професії зупинилися на рішенні допомагати людям боротися з недугою. Це ті, хто по закінченню фахового медико-фармацевтичного коледжу отримають диплом за спеціальністю «Медсестринство», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація».

Фаховий медико-фармацевтичний коледж ПДМУ готує фахівців, що професійно компетентні, легко адаптуються в новому колективі, орієнтуються в різних напрямах роботи медичного та фармацевтичного працівника, відкриті до сприйняття нових ідей та технологій.

Коледж починає свою історію з 1994 року, коли був створений медсестринський факультет, який проводив підготовку медичних сестер за ступеневою навчальною програмою з медсестринства (молодший спеціаліст, бакалавр). У травні 1995 року було засновано зуботехнічне відділення.

У 2004 році медсестринський факультет і зуботехнічне відділення були реорганізовані в медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, а з 2005 року - медичний коледж Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія”.

В 2008 році було відкрите і успішно функціонує фармацевтичне відділення, а з 2012 року розпочата підготовка молодших спеціалістів – фармацевтів за заочною формою навчання.

На виконання закону України "Про фахову передвищу освіту", згідно рішення вченої ради від 24.12.2019 року, протокол №6, назву не відокремленого структурного підрозділу академії "Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії" змінено на "Фаховий медико-фармацевтичний коледж Української медичної стоматологічної академії" (наказ ректора академії №508 від 26.12.2019 р.).

На сьогоднішній день у фаховому медико-фармацевтичному коледжі готують фахівців за освітньо-професійними програмами: Сестринська справа, Стоматологія ортопедична, Фармація.

  

Навчання здійснюється з використанням матеріально-технічної бази коледжу, кафедр Полтавського державного медичного університету, закладів охорони здоров'я міста Полтава. Для здійснення теоретичної та практичної підготовки студентів у фаховому медико-фармацевтичному коледжі та на кафедрах університету функціонують лабораторії та кабінети, тренажерні зали, обладнані необхідним інструментарієм, матеріалами та устаткуванням.

  

Для проведення занять професійного циклу обладнані навчальні кімнати, які оснащені спеціальними манекенами-тренажерами.

Велика увага в коледжі приділяється виховній роботі. Студенти беруть участь в організації і проведенні мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів самодіяльної художньої творчості, виставках і ін.

  

Коледж за роки свого існування випустив сотні випускників, багато з яких займаються викладацькою діяльністю, займають керівні посади в закладах охорони здоров'я, і, звичайно, велика частка працює медичними сестрами, зубними техніками та фармацевтами. Сьогодні наш коледж працює на майбутнє, готуючи кадри медичних та фармацевтичних фахівців нової формації – професіоналів-особистостей, котрі чітко розуміють цілі своєї діяльності та відповідальність.


The College begins its history in 1994, when the Nursing Faculty was established. In May 1995, the dental department was founded.

In 2004 the nursing faculty and dental department were reorganized into the medical college of the Ukrainian Medical Stomatological Academy.

Since 2007, foreign citizens are trained in the medical college in such specialties as "Nursing", " Dentistry ", "Pharmacy".

The learning process is provided by include PhD, methodologists, educators of the highest teaching categories.

To facilitate theoretical and practical training of students, the departments of the Academy, medical and pharmaceutical institutions of Poltava are actively involved into the teaching process. Training rooms for the occupation-oriented cycles are equipped with special mannequins and simulators.

The College helps the development of students’ skills by involving them in sports sections.

Why us?

 • High Quality education
 • Highly qualified teaching staff
 • 100% provision of study rooms with telecommunications
 • Computer classes are functioning
 • Free access to the Internet, Wi-Fi
 • Library with electronic catalogs and Internet access
 • Accommodation in comfortable hostels
 • Sports complex equipped with gyms, halls for playing basketball, volleyball, football
 • Participation in city, all-Ukrainian, international events and competitions
 • Exciting student life
 • Student canteen and cafe
 • The possibility to rest at the academic camp